Πολιτική Ασφαλείας: Angels Pet Cemetery

Αυτή η ιστοσελίδα συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες.

Οι χρήστες ενδέχεται να υπόκεινται σε διάφορα επίπεδα προστασίας και ευρείας κλίμακας πρότυπα ενδέχεται να εφαρμόζονται μερικώς. Για περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια προστασίας, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στο σημείο σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για σκοπούς αναφοράς χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε φυλλομετρητή.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους πιο κάτω σκοπούς και από τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Απευθείας αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Προσωπικά Δεδομένα: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο

Στατιστικά στοιχεία

Google Analytics, Google Analytics with anonymized IP and Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel)

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel)

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτες, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Επικοινωνία με Χρήστες της ιστοσελίδας

Φόρμα Επικοινωνίας

Προσωπικά Δεδομένα: Πόλη, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο, Αριθμός τηλεφώνου, διάφοροι τύποι δεδομένων

Λίστα Ενημερώσεων σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Newsletter

Προσωπικά Δεδομένα: Πόλη, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Προσωπικά Δεδομένα: Αριθμός τηλεφώνου

Παρουσίαση περιεχομένου από τρίτους φορείς

Google Fonts

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης, Πληροφορίες χρήσης κατά την χρήση της υπηρεσίας, διάφοροι τύποι δεδομένων όπως αναφέρονται στην πολιτική ασφαλείας του φορέα

Επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση

Facebook Remarketing

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτες, Πληροφορίες χρήσης και πλοήγησης κατά την χρήση της υπηρεσίας

Παρακολούθηση της υποδομής

StatusCake

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης, Πληροφορίες χρήσης και πλοήγησης κατά την χρήση της υπηρεσίας

Προστασία SPAM (ανεπιθύμητη επικοινωνία)

Google reCAPTCHA

Προσωπικά Δεδομένα: Απαντήσεις σε ερωτήσεις, κλικς, γεγονότα πλήκτρων πληκτρολογίου, γεγονότα κίνησης, κινήσεις ποντικιού, θέση scroll, γεγονότα αφής, Ιχνηλάτης, Πληροφορίες χρήσης και πλοήγησης κατά την χρήση της υπηρεσίας

Διαχείριση τμημάτων κώδικα (Tag Management)

Google Tag Manager

Προσωπικά Δεδομένα: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Πληροφορίες για εξαίρεση από διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα

Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε λειτουργία εξαίρεσης που παρέχεται από οποιαδηποτε από τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για τους τρόπους εξαίρεσης γενικά από διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντα εντός τους αντίστοιχου μέρους στην πολιτική για τα Cookies.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων

Angels Pet Cemetery - Δευτερά, 2450, Λευκωσία, Κύπρος

Email επικοινωνίας: info@petcemetery.com.cy

ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Δεδομένων

Angels Pet Cemetery - Δευτερά, 2450, Λευκωσία, Κύπρος

Email επικοινωνίας: info@petcemetery.com.cy

Τύποι Δεδομένων που συγκεντρώνονται

Η ιστοσελίδα συγκεντρώνει είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων φορέων μεταξύ άλλων: Όνομα, Επίθετο, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Πόλη, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα, Διάφοροι τύποι δεδομένων, απαντήσεις σε ερωτήσεις, κλικς, γεγονότα πλήκτρων πληκτρολογίου, κινήσεις ποντικιού, θέση scroll, γεγονότα αφής.

Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε τύπο προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνεται υπάρχει στα διάφορα μέρη αυτής της πολιτικής ασφαλείας ή με συγκεκριμένο ενημερωτικό κείμενο το οποίο εμφανίζεται πριν την συλλογή των δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν έπειτα από οικειοθελή αποστολή από τον χρήστη ή στην περίπτωση των πληροφοριών χρήσης και πλοήγησης συλλέγονται αυτόματα με την χρήση της ιστοσελίδας.

Όλα τα δεδομένα τα οποία ζητούνται από την ιστοσελίδα είναι υποχρεωτικά και η άρνηση συλλογής των δεδομένων μπορούν να καταστήσουν την ιστοσελίδα αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ή να παρέχει τις υπηρεσίας της εκτός και τα δεδομένα έχουν υπογραμμιστεί από την ιστοσελίδα ότι είναι προαιρετικά. Οι χρήστες μπορούν να μην αποστείλουν δεδομένα τα οποία έχουν υπογραμμιστεί ότι είναι προαιρετικά χωρίς επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα και λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Χρήστες οι οποίοι δεν είναι σίγουροι για ποιά προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε χρήση cookies - ή οποιοδήποτε εργαλείο καταγραφής και επεξεργασίας από την ιστοσελίδα ή από υπηρεσίες από τρίτους φορείς που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα εξυπηρετούν στην παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί να λάβει ένας χρήστης της ιστοσελίδας επιπρόσθετα με τους υπόλοιπους σκοπούς όπως περιγράφονται από το έγγραφο και την πολιτική χρήσης cookies εάν υπάρχει διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δεδομένα συγκεντρώνονται από υπηρεσίες τρίτων φορέων, δημοσιεύονται ή μοιράζονται από αυτήν την ιστοσελίδα και επιβεβαιώνουν ότι συναινούν παροχή των δεδομένων στον Ιδιοκτήτη από τις υπηρεσίες των τρίτων φορέων.

Τρόποι λειτουργίας και σημεία επεξεργασίας Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μετατροπή, ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή Δεδομένων.

Η επεξεργασία Δεδομένων διεκπεραιώνεται με την χρήση Η/Υ και/ή άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν εφαρμογές της τεχνολογίας, ακολουθούν διεργασίες του οργανισμού και τρόπους λειτουργίας αυστηρά καθορισμένους και σχετικούς με τους σκοπούς που υποδεικνύονται. Επιπρόσθετα από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα από συγκεκριμένους ρόλους ατόμων επικεφαλης, οι οποίοι σχετίζονται με την λειτουργία της Ιστοσελίδας (Διαχείριση, Πωλήσεις, Διαφήμιση/Προώθηση, Νομικά Θέματα της ιστοσελίδας, Διαχείριση Συστημάτων) ή εξωτερικούς συνεργάτες ( όπως συνεργάτες παροχής τεχνικής υποστήριξης, διαχειριστές mail υπηρεσιών, παροχείς φιλοξενίας ιστοσελίδας, Τεχνολογικές εταιρείες (ΙΤ), εταιρείες τηλεπικοινωνιών) οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από τον Ιδιοκτήτη ως Επεξεργαστές Δεδομένων. Η ενημερωμένη λίστα αυτών των τρίτων υπηρεσιών μπορεί να αιτηθεί από τον Ιδιοκτήτη οποιαδήποτε στιγμή.

Νομική υπόσταση την επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες εάν ένα από τα παρακάτω ισχύουν:

 • Ο Χρήστης έδωσε την συγκαταθεση του σε ένα ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Ο Ιδιοκτήτης κάτω από ορισμένες νομοθεσίες δικαιούται να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα εώς ότου ο Χρήστης αρνηθεί(ή αιτηθεί εξαίρεση από) αυτήν την επεξεργασία ("opt-out"), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή οτιδήποτε άλλη νομική βάση από τις επόμενες που ακολουθούν.Αυτό, ωστόσο δεν εφαρμόζεται εάν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στο νόμο περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • η απόδοση / αποτελεσματικότητα σύναψης συμφωνίας με τον Χρήστη και / ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προ-συμβόλαιου / προ-συμφωνίας απαιτούν προνοητικά την συλλογή Δεδομένων,
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση σε νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο Ιδιοκτήτης,
 • η επεξεργασία είναι σχετική με εργασία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος ή έχει ανατεθεί από επίσημη αρχή για να διεκπεραιωθεί από τον Ιδιοκτήτη,
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης ή τρίτοι φορείς.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης μπορεί ευχαρίστως να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης η οποία υπόκειται η επεξεργασία, και συγκεκριμένα εάν η πρόνοια συλλογής Προσωπικών Δεδομένων αφορά υποχρέωση νομική για την σύναψη συμβόλαιου, ή υποχρέωση από το συμβόλαιο, ή είναι υποχρέωση απαραίτητη για την συμμετοχή σε σύναψη συμβόλαιου.

Σημεία επεξεργασίας

Τα Δεδομένα επεξεργάζονται στα γραφεία όπου δραστηριοποιείται ο Ιδιοκτήτης και σε οποιαδήποτε άλλα σημεία δραστηριοποιούνται οι συνεργάτες ή οι τρίτοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, τα Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα σημεία επεξεργασίας τέτοιων μεταφερόμενων Δεδομένων, μεταβείτε στο σημείο που περιγράφονται με λεπτομέρεια η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν ευρείας κλίμακας μέτρα ασφάλειας εφαρμόζονται, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν για την νομική υπόσταση των Δεδομένων που μεταφέρονται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό ο οποίος εμπίπτει στο διεθνές δίκαιο ή εμπίπτουν σε δίκαιο το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από δύο ή περισσότερες χώρες όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (UN), και να μάθουν οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας έχουν παρθεί από τον Ιδιοκτήτη για να προστατεύσει τα Δεδομένα τους.

Εάν τέτοιου είδους μεταφορά πραγματοποιηθεί, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα στα σχετικά σημεία αυτού του εγγράφου, ή να επικοινωνήσουν τον Ιδιοκτήτη χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το σημείο "Πληροφορίες Επικοινωνίας".

Χρόνος Διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν και αποθηκευθούν για όσο χρόνο απαιτείται για το σκοπό που έχουν συλλεχθεί.

Οπότε:

 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς σχετικούς με την απόδοση ενός συμβόλαιου μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη μπορούν να διατηρηθούν εώς ότου το συμβόλαιο εκτελεστεί πλήρως.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς σχετικούς με τον έννομο ενδιαφέρον του Ιδιοκτήτη μπορούν να διατηρηθούν για όσο απαιτείται για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί. Οι Χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικές με τα έννομα ενδιαφέροντα που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης στα σχετικά σημεία αυτού του εγγράφου ή με επικοινωνία με την Ιδιοκτήτη.

Ο Ιδιοκτήτης ενδέχεται να δικαιούται να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όταν Ο Χρήστης έδωσε την συγκατάθεση του για επεξεργασία, δεδομένου ότι η συγκατάθεση του δεν έχει αποσυρθεί. Επιπρόσθετα, ο Ιδιοκτήτης μπορεί να είναι υπόχρεος να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όταν υποχρεούται να το πράξει για λόγους απόδοσης μιας νομικής υποχρέωσης ή μετά από αίτημα κάποιας αρχής.

Όταν η περίοδος διατήρησης παρέλθει, τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν. Επομένως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, απαγόρευσης της χρήσης, φορητότητας δεν μπορούν να εξασκηθούν μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη, συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να εναρμονιστεί με τις νομικές υποχρεώσεις του, να απαντήσει σε αιτήματα για την αποτροπή απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας ασφάλειας κατόπιν αιτήματος δημόσιου φορέα· ή για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων· ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εκτός και εάν υπερτερεί το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων να μην τύχουν επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά , για να προστατευθούν τα δικαιώματα και ενδιαφέροντα του Ιδιοκτήτη (ή του Χρήστη ή τρίτων φορέων), για την αναγνώριση κακόβουλης ενέργειας ή ενέργειας ψευδούς ταυτοπροσωπίας, όπως και για τα εξής: Επικοινωνία με τον Χρήστη, καταγραφή δεδομένων επισκεψιμότητας (με λογισμικό Analytics), Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων, Διαφημιστικοί σκοποί, Παρουσίαση περιεχομένου από τρίτες πλατφόρμες, προστασία για SPAM, παρακολούθηση της υποδομής, Διαχείριση του τμήματος κώδικα που χρησιμοποιείται από διαφημιστικές υπηρεσίες για καταγραφή και επεξεργασία της διάδρασης των επισκεπτών με την ιστοσελίδα, επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και τους σκοπούς τους, Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί από το τμήμα "Λεπτομερής ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων"

Λεπτομερής ενημέρωση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους πιο κάτω σκοπούς χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Διαφήμιση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει τα Δεδομένα Χρήστη να αξιοποιηθούν για επικοινωνία με σκοπό την διαφήμιση. Αυτή η επικοινωνία μπορεί να γίνει στην μορφή "banners" και άλλων διαφημίσεων που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα και ενδεχομένως να είναι βασισμένη στα ενδιαφέροντα του Χρήστη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα αξιοποιούνται για αυτό το σκοπό. Πληροφορίες και όροι αξιοποίησης υπάρχουν παρακάτω.

Κάποιες από τις υπηρεσίες που αναφέρονται πιο κάτω ενδέχεται να χρησιμοποιούν καταγραφείς για να ταυτοποιήσουν τον Χρήστη ή μπορεί να χρησιμοποιούν εξατομικευμένες συμπεριφορικά τεχνικές όπως το να εμφανίζουν διαφήμιση σχεδιασμένη για τα ενδιαφέροντα και συμπεριφορές του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εντοπίζονται και εκτός της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τις πολιτικές ασφαλείας των σχετικών υπηρεσιών.

Υπηρεσίες αυτού του τύπου συνήθως προσφέρουν την δυνατότητα για εξαίρεση από τέτοια ιχνηλάτηση. Επιπρόσθετα από την κάθε λειτουργικότητα εξαίρεσης από την ιχνηλάτηση που προσφέρεται από οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πιο κάτω, οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πώς μπορούν να εξαιρεθούν γενικότερα από διαδικτυακές διαφημίσεις στο ειδικά αφιερωμένο σημείο "Πώς να εξαιρεθείτε από διαδικτυακές διαφημίσεις" αυτού του εγγράφου.

Απευθείας αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Direct Email Marketing (DEM)

Αυτή η ιστοσελίδα αξιοποιεί Δεδομένα Χρήστη για να διαφημίσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τρίτους φορείς ή άσχετες με το προιόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν την ιστοσελίδα.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο.

Στατιστικά στοιχεία

Οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σημείο βοηθούν τον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφή της συμπεριφοράς του Χρήστη στην ιστοσελίδα.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που προσφέρεται από την Google Ireland Limited ("Google"). Η εταιρεία Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να καταγράψει και να αξιολογήσει την χρήση της Ιστοσελίδας, να ετοιμάσει αναφορές για τις ενέργειες και τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της.

Η εταιρεία Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει εξατομικευμένες διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας - Εξαίρεση από την υπηρεσία Google Analytics

Google Analytics με ανώνυμη IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που προσφέρεται από την Google Ireland Limited ("Google"). Η εταιρεία Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να καταγράψει και να αξιολογήσει την χρήση της Ιστοσελίδας, να ετοιμάσει αναφορές για τις ενέργειες και τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της.

Η εταιρεία Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει εξατομικευμένες διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Αυτή η προσαρμογή του εργαλείου Google Analytics μετατρέπει την IP διεύθυνση σε ανώνυμη. Επιτυγχάνεται με την συντόμευση της IP διεύθυνσης του Χρήστη εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες περιοχές στην οποία εφαρμόζεται η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης IP διεύθυνση αποστέλνεται στους φιλοξενητές της Google και εφαρμόζεται η συντόμευση εντός της ΗΠΑ

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας - Εξαίρεση από την υπηρεσία Google Analytics

Διαφημίσεις από Facebook και καταγραφή της απόδοσης τους (Facebook pixel) (Meta Platforms Ireland Limited)

Ο ιχνηλάτης της απόδοσης των διαφημίσεων Facebook (Facebook pixel) είναι μια υπηρεσία στατιστικών που προσφέρεται από την Meta Platforms Ireland Limited η οποία συνδέει τα δεδομένα από το διαφημιστικό δίκτυο της Facebook με ενέργειες που λαμβάνουν μέρος στην ιστοσελίδα. To Facebook pixel όπως ονομάζεται το εργαλείο παρακολουθεί την απόδοση των διαφημίσεων που δημιουργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Facebook, Instagram και λοιπό δίκτυο.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Επικοινωνία με Χρήστες της ιστοσελίδας

Φόρμα Επικοινωνίας (στην ιστοσελίδα)

Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την ιστοσελίδα στην χρήση τους με σκοπό την απάντηση σε αιτήματα για πληροφόρηση, σε αιτήματα για κοστολόγηση ή σε οποιοδήποτε αίτημα υποδεικνύεται από το άνω μέρος της φόρμας

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Πόλη, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διάφοροι Τύποι Δεδομένων

Λίστα Ενημερώσεων σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Newsletter (στην Ιστοσελίδα)

Με την εγγραφή σας στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην λίστα ενημερώσεων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα προστεθεί στην λίστα επαφών αυτών που ενδέχεται να λάβουν μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενημέρωση διαφημιστικής φύσεως που αφορά την ιστοσελίδα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν την λίστα ως αποτέλεσμα εγγραφής σε αυτήν την ιστοσελίδα ή έπειτα από κάποια αγορά.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Πόλη, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου μπορεί να πραγματοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προιόντων και υπηρεσιών σχετικές με την Ιστοσελίδα καθώς και ως αποτέλεσμα αιτημάτων υποστήριξης για τους χρήστες που παρέχουν τον αριθμό τηλεφώνου τους

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Τηλέφωνο

Παρουσίαση περιεχομένου από τρίτους φορείς

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την θέαση περιεχομένου το οποίο φιλοξενείται σε πλατφόρμες τρίτων απευθείας στις σελίδες αυτής της Ιστοσελίδας και επιτρέπει την διάδραση μαζί του.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να συγκεντρώνει δεδομένα επισκεψιμότητας για τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη, ακόμα και όταν ο Χρήστης δεν την χρησιμοποιεί.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης γραμματοσειρών που παρέχεται από την Google Ireland Limited η οποία επιτρέπει στην Ιστοσελίδα την ένταξη τους στο περιεχόμενο των σελίδων της Ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Παρακολούθηση της υποδομής

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στην Ιστοσελίδα να παρακολουθεί την χρήση και συμπεριφόρα των μερών της έτσι ώστε η απόδοση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχος σφαλμάτων να βελτιωθούν.

Ο τύπος των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργάζονται εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος της εφαρμογής αυτών των υπηρεσίων, των οποίων η λειτουργεία τους είναι να ξεχωρίσει τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

StatusCake (TrafficCake Limited)

Η StatusCake είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης της υποδομής που παρέχεται από την TrafficCake Limited.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ηνωμένο Βασίλειο - Πολιτική Ασφαλείας

Επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στην Ιστοσελίδα και σε συνεργάτες της να ενημερώσουν, να βελτιώσουν και να προσφέρουν διαφήμιση με βάση παλαιότερη χρήση της Ιστοσελίδας από το Χρήστη

Αυτή η ενέργεια εφαρμόζεται με την ιχνηλάτιση Δεδομένων Χρήσης και με την χρήση Ιχνηλάτων για περισσυλογή πληροφοριών οι οποίες έπειτα μεταδίδονται στους συνεργάτες οι οποίοι διαχειρίζονται την επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση.

Κάποιες υπηρεσίες παρέχουν την επιλογή της επαναληπτικής διαφήμισης βασισμένη σε λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομέιου.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες συνήθως προσφέρουν την δυνατότητα για εξαίρεση από τέτοια ιχνηλάτιση. Επιπρόσθετα σε όποια λειτουργικότητα εξαίρεσης η οποία προσφέρεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα για τους τρόπους που μπορεί γενικότερα να εξαιρεθεί από διαφημίσεις βασησμένες στα ενδιαφέροντα του στο σημείο "Πληροφορίες για εξαίρεση από διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα" αυτού του εγγράφου.

Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited)

Η Facebook Remarketing είναι μια υπηρεσία επαναληπτικής διαφήμισης και συμπεριφορικής στοχοποίησης η οποία παρέχεται από Meta Platforms Ireland Limited και συνδέει τις τις ενέργειες της Ιστοσελίδας με το δίκτυο διαφήμισης της Facebook.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Προστασία SPAM (ανεπιθύμητη επικοινωνία)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την ανάλυση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, ενδέχομένως συμπεριλαμβανομένων και Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, με σκοπό την αφαιρέση μέρους της επισκεψιμότητας που αφορά επίσκεψη, μήνυμα και περιεχόμενο το οποίο αναγνωρίζεται ως ανεπιθύμητο (SPAM).

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Η Google reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία προστασίας από ανεπιθύμητη επικοινωνία (SPAM protection) που παρέχεται από την Google Ireland Limited.

Η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική ασφαλείας και όρων χρήσης της Google.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Απαντήσεις σε ερωτήσεις, Κλικς, Γεγονότα πλήκτρων πληκτρολογίου, Κινήσεις ποντικιού, Θέση scroll, γεγονότα αφής Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Διαχείριση τμημάτων κώδικα (Tag Management)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη να διαχειριστεί τμήματα κώδικα που χρειάζονται από την Ιστοσελίδα με μια πιο κεντρική προσέγγιση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα των Χρηστών να ρέουν μέσω τέτοιων υπηρεσίων, ενδεχομένως έχοντας ως αποτέλεσμα την διατήρηση αυτών των Δεδομένων από τις υπηρεσίες.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Η Google Tag Manager είναι μια υπηρεσία διαχείρησης που παρέχεται από την Google Ireland Limited.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Τα Δικαιώματα του Χρήστη

Οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους που επεξεργάζεται ο Ιδιοκτήτης

Συγκεκριμένα, οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους προς επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 • Άρνηση της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα της άρνησης της επεξεργασίας των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται κάτω από νομική βάση διαφορετική της συναίνεσης. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο σχετικό σημείο πιο κάτω.

 • Πρόσβαση στα Δεδομένα. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν Δεδομένα τους επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη, να λάβουν ενημέρωσης για συγκεκριμένα σημεία της επεξεργασίας και να λάβουν ένα αντίγραφο των Δεδομένων τα οποία υπόκεινται επεξεργασίας.

 • Επιβεβαίωση και διόρθωση. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των Δεδομένων και να ζητήσουν ενήμερωση ή διόρθωση τους.

 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε τέτοια περίπτωση, ο Ιδιοκτήτης δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα τους για κανένα σκοπό εκτός από την αποθύκευση τους.

 • Διαγραφή ή αφαιρέση των Προσωπικών Δεδομένων. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες να αιτηθούν την διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.

 • Απόκτηση των Δεδομένων του και μεταφορά τους σε διαφορετικό διαχειριστή. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιημένη και ευανάγνωστη από μηχανές μορφή και έαν είναι τεχνικώς δυνατό να μεταφερθούν σε άλλο διαχειριστή χωρίς κανένα εμπόδιο. Αυτή η πρόνοια είναι εφαρμόσιμη εάν τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτόματους μεθόδους και ότι η επεξεργασία έχει γίνει με βάση την συναίνεση του Χρήστη σε συμβόλαιο στο οποίο ο Χρήστης είναι μέρος και οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προ-συμβόλαιου / προ-συμφωνίας απαιτούν προνοητικά την συλλογή Δεδομένων

 • Υποβολή καταγγελίας. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λεπτομέρειες σχετικές με το δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία

Όταν Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται για λόγους δημοσίου ενδιαφέροντος, υπό την εξουσιοδότηση μιας επίσημης αρχής στον Ιδιοκτήτη ή για σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη, οι Χρήστες μπορόυν να αρνηθούν σε τέτοια επεξεργασία παρέχοντας δικαιολογητικά σχετικά με την συγκεκριμένη περίπτωση για να δικαιολογηθεί η άρνηση - ένσταση.

Οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ωστόσο ότι όταν τα Προσωπικά τους Δεδομένα επεξεργάζονται για καθαρά διαφημιστικούς σκοπούς, μπορούν να αρνηθούν στην επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Για πληροφόρηση εάν ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για καθαρά διαφημιστικούς σκοπούς, οι Χρήστες μπορούν να ενημερωθούν από τα σχετικά μέρη αυτού του εγγράφου.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα

Οποιοδήποτε αίτημα για εφαρμογή των δικαιωμάτων του Χρήστη γίνεται στον Ιδιοκτήτη μέσω των πληροφοριών επικοινωνίας που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα εφαρμόζονται χωρίς χρέωση από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν πιο σύντομα και πάντοτε εντός ενός μήνα.

Πολιτική για τα cookies

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ιχνηλάτες. Οι Χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα διαβάζοντας την Πολιτική για τα cookies.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων

Νομικές Διαδικασίες

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε στάδιο προηγείται νομικών διαδικασιών οι οποίες προκύπτουν από ανορθόδοξη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή των σχετικών της Υπηρεσιών.

Ο Χρήστης υποχρεούται να γνωρίζει ότι ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα όταν του ζητηθεί από δημόσιες αρχές.

Επιπρόσθετες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη

Επιπρόσθετα των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική ασφαλείας, αυτή η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει στον Χρήστη επιπρόσθετη και συναφή πληροφόρηση σχετική με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή για την συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για σκοπούς εργασίας και συντήρησης, αυτή η Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου φορέα ενδέχεται να συλλέγει αρχεία τα οποία καταγράφουν την διάδραση με την χρήση αυτής της Ιστοσελίδα (System logs) τα οποία καταγράφουν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες που δεν περικλείονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να αιτηθούν από τον Ιδιοκτήτη οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλώ ενημερθείτε για τις πληροφορίες επικοινωνίας από το σημείο "Πληροφορίες Επικοινωνίας" στην αρχή του εγγράφου.

Πώς διαχειρίζονται τα αιτήματα "Do Not Track" (όχι καταγραφής)

Αυτή η ιστοσελίδα δεν υποστηρίζει αιτήματα "Do Not Track"

Για καθορισμό εάν οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου φορέα που χρησιμοποιείται, υποστηρίζει αιτήματα "Do Not Track" παρακαλώ ενημερθείτε από την πολιτική ασφαλεία της κάθε υπηρεσίας.

Αλλαγές στην Πολιτική Ασφαλείας

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα για να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή ενημερώνοντας τους Χρήστες αυτής της σελίδας, και πιθανώς Χρήστες εντός της Ιστοσελίδας και/ή εφόσον το επιτρέπει ο νόμος και η τεχνολογία με την αποστολή ενημέρωσης στους Χρήστες μέσω οποιοδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας κατέχει ο Ιδιοκτήτης. Προτρέπεται ο έλεγχος της σελίδας αυτής συχνά, ανατρέχοντας στην ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος.

Αλλαγές οι οποίες επηρεάζουν τις ενέργειες επεξεργασίας στην βάση της συγκατάθεσης του Χρήστη, υποχρεώνουν τον Ιδιοκτήτη σε νέο αίτημα συλλογής της συγκατάθεσης από τον Χρήστη εάν αυτό επιβάλλεται.

Ορισμοί και νομικές παραπομπές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία η οποία άμεσα ή έμμεσα ή σε συνδιασμό με άλλη πληροφορία - συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης - επιτρέπει στην ταυτοποίηση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορία που συλλέγεται αυτόματα από αυτήν την Ιστοσελίδα (ή από υπηρεσίες τρίτων φορέων που συνεργάζονται με αυτήν την Ιστοσελίδα), η οποία περιλαμβάνει: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες αυτής της Ιστοσελίδας, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα του αιτήματος, την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή του αιτήματος στον εξυπηρετητή, το μέγεθος του αρχείου που αποστάληκε ως απόκριση, τον αριθμητικό κωδικό που ταυτοποιεί την κατάσταση της απόκρισης από τον εξυπηρετητή (επιτυχής διεκπεραίωση, σφάλμα κ.λ.π), την χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του φυλλομετρητή και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσε ο Χρήστης, τα διάφορα χαρακτηριστικά του χρόνου επίσκεψης (π.χ την διάρκεια παραμονής σε κάθε σελίδα της εφαρμογής) και τα χαρακτηριστικά σχετικά με την διαδρομή που ακολουθήθηκε εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην σειρά των σελίδων επίσκεψης, και άλλες παραμέτρους σχετικες με το λειτουργικό σύστημα και/ή το τεχνολογικό περιβάλλον του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα το οποίο, εκτός και εάν καθοριστεί διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκέιμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο για το οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, εταιρεία ή άλλο σώμα το οποίο επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους του Διαχειριστή όπως περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική ασφαλείας.

Διαχειριστής Δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, εταιρεία ή άλλο σώμα το οποίο, το ίδιο ή σε συνεργασία με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφάλειας που αφορούν την λειτουργία και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο Διαχειριστής, εκτός και εάν οριστεί διαφορετικά είναι ο Ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας.

Αυτή η Ιστοσελίδα (ή αυτή η Εφαρμογή)

Τα μέσα με τα οποία γίνεται συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτή την Ιστοσελίδα όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους χρήσης (εάν υπάρχουν) και σε αυτήν την ιστοσελίδα/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός και εάν οριστεί διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα ισχύων μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

Cookie

Τα cookies είναι Ιχνηλάτες οι οποίοι αποτελούνται από μικρά σύνολα δεδομένων τα οποία αποθυκεύονται στον φυλλομετρητή του Χρήστη.

Ιχνηλάτης

Οι Ιχνηλάτες αναφέρονται σε οποιαδήποτε τεχνολογία - π.χ Cookies, μοναδικά αναγνωριστικά, web beacons, e-tags και αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων - η οποία επιτρέπει στην ιχνηλάτιση των Χρηστών για παράδειγμα με την πρόσβαση ή αποθύκευση πληροφορίας στην συσκευή του Χρήστη.

Νομική Ενημέρωση

Αυτή η πολιτική έχει ετοιμαστεί βασιζόμενη σε διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Αυτή η πολιτική σχετίζεται αποκλειστικά για αυτήν την Ιστοσελίδα, εάν δεν έχει δηλωθεί διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο.

Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 26, 2022

Η υπηρεσία iubenda φιλοξενεί το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής στην γλώσσα αγγλικών και συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αυστηρά αναγκαία για την παράδοση του