Πολιτική των Cookies: www.petcemetery.com.cy/

Αυτό το έγγραφο ενημερώνει τους Χρήστες για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και βοηθούν αυτήν την Ιστοσελίδα να πετύχει τους στόχους που περιγράφονται πιο κάτω. Τέτοιου είδους τεχνολογίες επιτρέπουν στον Ιδιοκτήτη να έχει πρόσβαση και να αποθυκεύσει πληροφορίες (π.χ με την χρήση Cookie) ή να χρησιμοποιήσει πόρους (π.χ με την εκτέλεση ενός script) σε μια συσκευή του Χρήστη καθώς διαδρά με αυτήν την Ιστοσελίδα.

Για λόγους απλότητας, όλες αυτού του είδους οι τεχνολογίες αποκαλούνται ως "Ιχνηλάτες" σε αυτό το έγγραφο - εκτός και αν υπάρχει λόγος να διαφοροποιηθούν.

Για παράδειγμα, ενώ τα Cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για φυλλομετρητές διαδικτύου όσο και για φυλλομετρητές κινητών συσκευών, θα ήταν ανακριβές να συζητάμε για Cookies σε σχέση με εφαρμογές κινητών συσκευών καθώς είναι ένας ιχνηλάτης βασισμένος σε φυλλομετρητές. Για αυτόν τον λόγο, σε αυτό το έγγραφο, ο όρος Cookies χρησιμοποιείται μόνο για να δηλώσει αυτόν το συγκεκριμένο τύπο Ιχνηλάτη.

Για κάποιους σκοπούς στους οποίους χρησιμοποιούνται Ιχνηλάτες ενδέχεται να είναι προαπαιτούμενη η συγκατάθεση από τον Χρήστη. Κάθε φορά που δίδεδαι η συγκατάθεση, μπορεί ελεύθερα να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται από αυτό το έγγραφο.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Ιχνηλάτες οι οποίοι διαχειρίζονται απευθείας από τον Ιδιοκτήτη (so called "first-party" Trackers) και Ιχνηλάτες οι οποίοι παρέχονται από υπηρεσίες τρίτων φορέων (so called "third-party" Trackers) για την χρήση τους. Εκτός και αν δηλωθεί άλλωσπως σε αυτό το έγγραφο, υπηρεσίες τρίτων φορέων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Ιχνηλάτες που διαχειρίζονται από τους ιδίους.

Η έγκυρη περίοδος και η περίοδος λήξης των Cookies και άλλων παρόμοιων Ιχνηλατών ποικήλει σε σχέση με την περίοδο ζωής που καθορίζει ο Ιδιοκτήτης ή σχετικοί παροχείς. Κάποια λήγουν όταν ο Χρήστης σταματήσει την σύνοδο του στον φυλλομετρητή.

Επιπρόσθετα σε αυτά που καθορίζονται εντός των περιγραφών μέσα στις πιο κάτω κατηγορίες, οι Χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικές με την περίοδο ζωής όπως επίσης και περαιτέρω σχετικές πληροφορίες - όπως την παρουσία άλλων Ιχνηλατών - στις πολιτικές ασφαλείας που υπάρχουν ως υπερσύνδεσμοι σε κάθε υπηρεσία τρίτου φορέα ή με επικοινωνία με τον Ιδιοκτήτη.

Αυστηρά απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία αυτής της Ιστοσελίδας και παρωχής των υπηρεσίων της

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί "τεχνικά" Cookies και άλλους παρόμοιους Ιχνηλάτες για την πραγματοποίηση ενεργείων οι οποίες είναι αυστηρά απαραίτητες για την λειτουργία ή παράδοση των υπηρεσίων της.

Ιχνηλάτες από τρίτους φορείς

Προστασία SPAM (ανεπιθύμητη επικοινωνία)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την ανάλυση της επισκεψιμότητας της Ιστοσελίδας, ενδέχομένως συμπεριλαμβανομένων και Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών, με σκοπό την αφαιρέση μέρους της επισκεψιμότητας που αφορά επίσκεψη, μήνυμα και περιεχόμενο το οποίο αναγνωρίζεται ως ανεπιθύμητο (SPAM).

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Η Google reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία προστασίας από ανεπιθύμητη επικοινωνία (SPAM protection) που παρέχεται από την Google Ireland Limited.

Η χρήση της υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική ασφαλείας και όρων χρήσης της Google.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται: Απαντήσεις σε ερωτήσεις, κλικς, γεγονότα πλήκτρων πληκτρολογίου, γεγονότα κίνησης, κινήσεις ποντικιού, θέση scroll, γεγονότα αφής, Ιχνηλάτης, Πληροφορίες χρήσης και πλοήγησης κατά την χρήση της υπηρεσίας

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • _GRECAPTCHA: διάρκεια της συνόδου

 • rc::a: επ' αόριστον

 • rc::b: διάρκεια της συνόδου

 • rc::c: διάρκεια της συνόδου

Παρακολούθηση της υποδομής

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στην Ιστοσελίδα να παρακολουθεί την χρήση και συμπεριφόρα των μερών της έτσι ώστε η απόδοση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχος σφαλμάτων να βελτιωθούν.

Ο τύπος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος της εφαρμογής αυτών των υπηρεσίων, των οποίων η λειτουργεία τους είναι να ξεχωρίσει τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

StatusCake (TrafficCake Limited)

Η StatusCake είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης της υποδομής που παρέχεται από την TrafficCake Limited.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ηνωμένο Βασίλειο - Πολιτική Ασφαλείας

Άλλες ενέργειες που εμπερικλείουν την χρήση Ιχνηλατών

Βασικές διαδράσεις και λειτουργικότητες

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Ιχνηλάτες για την ενεργοποίηση βασικών διαδράσεων και λειτουργιών, οι οποίες επιτρέπουν στους Χρήστες την πρόσβαση σε επιλεγμένες λειτουργικότητες της Υπηρεσίας και διασφαλίζουν την επικοινωνία μεταξύ Χρήστη και Ιδιοκτήτη.

Διαχείριση τμημάτων κώδικα (Tag Management)

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στον Ιδιοκτήτη να διαχειριστεί τμήματα κώδικα που χρειάζονται από την Ιστοσελίδα με μια πιο κεντρική προσέγγιση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα δεδομένα των Χρηστών να ρέουν μέσω τέτοιων υπηρεσίων, ενδεχομένως έχοντας ως αποτέλεσμα την διατήρηση αυτών των Δεδομένων από τις υπηρεσίες.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Η Google Tag Manager είναι μια υπηρεσία διαχείρησης που παρέχεται από την Google Ireland Limited.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • _dc_gtm_*: 1 λεπτό

 • _gcl_au: 3 μήνες

Βελτιστοποίηση της εμπειρίας

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Ιχνηλάτες για να παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία στο Χρήστη με την βελτιστοποίηση της ποιότητας παροχής διαχειριστικών επιλογών και με την ενεργοποίηση διάδρασης με εξωτερικά δίκτυα και πλατφόρμες.

Παρουσίαση περιεχομένου από τρίτους φορείς

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει την θέαση περιεχομένου το οποίο φιλοξενείται σε πλατφόρμες τρίτων απευθείας στις σελίδες αυτής της Ιστοσελίδας και επιτρέπει την διάδραση μαζί του.

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να συγκεντρώνει δεδομένα επισκεψιμότητας για τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη, ακόμα και όταν ο Χρήστης δεν την χρησιμοποιεί.

Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts είναι μια υπηρεσία οπτικοποίησης γραμματοσειρών που παρέχεται από την Google Ireland Limited η οποία επιτρέπει στην Ιστοσελίδα την ένταξη τους στο περιεχόμενο των σελίδων της Ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Μετρήσεις

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Ιχνηλάτες για να μετρήσει την επισκεψιμότητα και να αναλύσει την συμπεριφορά του Χρήστη με σκοπό να βελτιώσει την Υπηρεσία της.

Στατιστικά στοιχεία

Οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σημείο βοηθούν τον Ιδιοκτήτη να παρακολουθεί και να αναλύει την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφή της συμπεριφοράς του Χρήστη στην ιστοσελίδα.

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που προσφέρεται από την Google Ireland Limited ("Google"). Η εταιρεία Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να καταγράψει και να αξιολογήσει την χρήση της Ιστοσελίδας, να ετοιμάσει αναφορές για τις ενέργειες και τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της.

Η εταιρεία Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει εξατομικευμένες διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας - Εξαίρεση από την υπηρεσία Google Analytics

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • AMP_TOKEN: 1 ώρα

 • __utma: 2 έτη

 • __utmb: 30 λεπτά

 • __utmc: διάρκεια της συνόδου

 • __utmt: 10 λεπτά

 • __utmv: 2 έτη

 • __utmz: 7 μήνες

 • _ga: 2 έτη

 • _gac*: 3 μήνες

 • _gat: 1 λεπτό

 • _gid: 1 ημέρα

Διαφημίσεις από Facebook και καταγραφή της απόδοσης τους (Facebook pixel) (Facebook Ireland Ltd)

Ο ιχνηλάτης της απόδοσης των διαφημίσεων Facebook (Facebook pixel) είναι μια υπηρεσία στατιστικών που προσφέρεται από την Facebook Ireland Ltd η οποία συνδέει τα δεδομένα από το διαφημιστικό δίκτυο της Facebook με ενέργειες που λαμβάνουν μέρος στην ιστοσελίδα. To Facebook pixel όπως ονομάζεται το εργαλείο παρακολουθεί την απόδοση των διαφημίσεων που δημιουργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Facebook, Instagram και λοιπό δίκτυο.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • _fbp: 3 μήνες

 • fr: 3 μήνες

Στατιστικά με υπηρεσίες ανωνυμοποίησης

Google Analytics με ανώνυμη IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο που προσφέρεται από την Google Ireland Limited ("Google"). Η εταιρεία Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγονται για να καταγράψει και να αξιολογήσει την χρήση της Ιστοσελίδας, να ετοιμάσει αναφορές για τις ενέργειες και τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες της.

Η εταιρεία Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει εξατομικευμένες διαφημίσεις στο δικό της διαφημιστικό δίκτυο.

Αυτή η προσαρμογή του εργαλείου Google Analytics μετατρέπει την IP διεύθυνση σε ανώνυμη. Επιτυγχάνεται με την συντόμευση της IP διεύθυνσης του Χρήστη εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες περιοχές στην οποία εφαρμόζεται η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης IP διεύθυνση αποστέλνεται στους φιλοξενητές της Google και εφαρμόζεται η συντόμευση εντός της ΗΠΑ

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας - Εξαίρεση από την υπηρεσία Google Analytics

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • AMP_TOKEN: 1 ώρα

 • __utma: 2 έτη

 • __utmb: 30 λεπτά

 • __utmc: διάρκεια της συνόδου

 • __utmt: 10 λεπτά

 • __utmv: 2 έτη

 • __utmz: 7 μήνες

 • _ga: 2 έτη

 • _gac*: 3 μήνες

 • _gat: 1 λεπτό

 • _gid: 1 ημέρα

Στοχοποίηση και Διαφήμιση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Ιχνηλάτες για να παραδώσει εξατομικευμένο περιεχόμενο διαφήμισης με βάση την συμπεριφορά του Χρήστη και για να διαχειριστεί, παραδώσει και παρακολουθήσει διαφημίσεις.

Επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει στην Ιστοσελίδα και σε συνεργάτες της να ενημερώσουν, να βελτιώσουν και να προσφέρουν διαφήμιση με βάση παλαιότερη χρήση της Ιστοσελίδας από το Χρήστη

Αυτή η ενέργεια εφαρμόζεται με την ιχνηλάτιση Δεδομένων Χρήσης και με την χρήση Ιχνηλάτων για περισσυλογή πληροφοριών οι οποίες έπειτα μεταδίδονται στους συνεργάτες οι οποίοι διαχειρίζονται την επαναληπτική διαφήμιση και συμπεριφορική στοχοποίηση.

Κάποιες υπηρεσίες παρέχουν την επιλογή της επαναληπτικής διαφήμισης βασισμένη σε λίστες με διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομέιου.

Τέτοιου είδους υπηρεσίες συνήθως προσφέρουν την δυνατότητα για εξαίρεση από τέτοια ιχνηλάτιση. Επιπρόσθετα σε όποια λειτουργικότητα εξαίρεσης η οποία προσφέρεται από τις ακόλουθες υπηρεσίες, ο Χρήστης μπορεί να μάθει περισσότερα για τους τρόπους που μπορεί γενικότερα να εξαιρεθεί από διαφημίσεις βασησμένες στα ενδιαφέροντα του στο σημείο "Πληροφορίες για εξαίρεση από διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα" αυτού του εγγράφου.

Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited)

Η Facebook Remarketing είναι μια υπηρεσία επαναληπτικής διαφήμισης και συμπεριφορικής στοχοποίησης η οποία παρέχεται από Meta Platforms Ireland Limited και συνδέει τις τις ενέργειες της Ιστοσελίδας με το δίκτυο διαφήμισης της Facebook.

Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζονται: Ιχνηλάτης, Δεδομένα χρήσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα

Τοποθεσία επεξεργασίας: Ιρλανδία - Πολιτική Ασφαλείας

Διάρκεια αποθήκευσης:

 • _fbp: 3 μήνες

Διαχείριση προτιμήσεων και παροχής ή ανάκλησης της συγκατάθεσης

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για διαχείριση των προτιμήσεων σχετικά με Ιχνηλάτες και για παροχή ή ανάκληση της συγκατάθεσης κατά περίπτωση:

Οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις σχετικά με Ιχνηλάτες άμεσα μέσω τςν επιλογών της συσκευής τους, για παράδειγμα, με την αποτροπή της χρήσης και αποθήκευσης των Ιχνηλάτων.

Επιπρόσθετα, κάθε φορά που η χρήση των Ιχνηλατών είναι βασισμένη σε συγκατάθεση, οι Χρήστες μπορούν να παρέχουν ή να ανακαλέσουν τέτοια συγκατάθεση θέτοντας τισ προτιμήσεις μέσω της ενημέρωσης για τα cookies ή με την ενημέρωση των προτιμήσεων ανάλογα με την χρήση του σχετικού μέρους με επιλογές προτιμήσεων, εάν είναι διαθέσιμο.

Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα, μέσω επιλογών φυλλομετρητή ή συσκευής, η διαγραφή προιγούμενα αποθηκευμένων Ιχνηλατών, συμπεριλαμβανομένου και του Ιχνηλάτη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να θυμάται την αρχική συγκατάθεση του Χρήστη.

Άλλοι Ιχνηλάτες στην τοπική μνήμη του φυλλομετρητή μπορούν να διαγραφούν με την διαγραφή του ιστορικού του φυλλομετρητή.

Σχετικά με Ιχνηλάτες τρίτων φορέων, οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τις προτιμήσεις και να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους μέσω των σχετικών συνδέσμων ανάκλησης (όπου παρέχεται), με την χρήση των μέσων που περιγράφονται στην πολιτική ασφαλείας του κάθε τρίτου φορέα, ή με επικοινωνία τον τρίτο φορέα.

Εντοπισμός ρυθμίσεων Ιχνηλάτισης

Οι Χρήστες μπορούν, για παράδειγμα, να ενημερωθούν για το τρόπο διαχείρισης των Cookies στους πιο κοινούς φυλλομετρητές στις ακόλουθες διευθύνσεις

Οι Χρήστες μπορούν να διαχειριστούν συγκεκριμένες κατηγορίες Ιχνηλατών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κινητών με την ανάκληση τους από τις σχετικές ρυθμίσεις συσκευής όπως τις ρυθμίσεις για τους διαφημιστικούς σκοπούς σε κινητές συσκευές, ή ρυθμίσεις ιχνηλάτισης γενικότερα (Οι Χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στις ρυθμίσεις συσκευής και να ψάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις)

Πώς πραγματοποιείται η ανάκληση της συγκατάθεσης από διαφήμιση βασισμένη σε ενδιαφέροντα

Παρόλα τα παραπάνω, οι Χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται από YourOnlineChoices (ΕΕ), the Network Advertising Initiative (ΗΠΑ) και the Digital Advertising Alliance (ΗΠΑ), DAAC (Καναδάς), DDAI (Ιαπωνία) ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Τέτοιες πρωτοβουλίες επιτρέπυν στου Χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις ιχνηλάτισηςγια τα περισσότερα εργαλεία διαφήμισης. Ο ιδιοκτήτης επομένως προτρέπει τους Χρήστες να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πηγές επιπρόσθετα από την πληροφόριση που παρέχεται από αυτό το έγγραφο.

Η Digital Advertising Alliance παρέχει μια εφαρμογή με το όνομα AppChoices η οποία βοηθά Χρήστες να ελέγξουν τις διαφημίσεις σε κινητές συσκευές βασισμένες σε ενδιαφέροντα.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Angels Pet Cemetery - Δευτερά, 2450, Λευκωσία, Κύπρος

Email επικοινωνίας: info@petcemetery.com.cy

Ορισμοί και νομικές βιβλιογραφικές αναφορές

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ή Δεδομένα)

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες οι οποίες συγκεντρώνονται αυτόματα μέσω της Ιστοσελίδας (ή υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Ιστοσελίδα), οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: την IP διεύθυνση, το όνομα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί αυτήν την Ιστοσελίδα, διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), την ώρα των αιτημάτων, την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του αιτήματος στον εξυπηρετητή, το μέγεθος του αρχείου που λήφθηκε κατά την απάντηση στο αίτημα, ο αριθμητικός κωδικός ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης από τον εξυπηρετητή (επιτυχής απάντηση, παρουσίαση σφάλματος κλπ), την χώρα προέλευσης, χαρακτηριστικά του φυλλομετρητή και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστη, διάφορες λεπτομέρειες χρόνων άνα επίσκεψη (π.χ χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα της εφαρμογής) και λεπτομέρειες για την οδό που ακολουθήθηκε μέσα στην εφαρμογή με ειδική αναφορά στην αλληλουχία των επισκέψεων στις σελίδες, άλλοι παραμέτροι για την συσκευή του λειτουργικού συστήματος και/ή το πληροφοριακό περιβάλλον του Χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Ιστοσελίδα ο οποίος εκτός και αν δηλωθεί άλλωσπως, είναι το ίδιο με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο Δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Eκτελών την επεξεργασία (ή Επόπτης Δεδομένων)

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην πολιτική ασφαλείας

Υπεύθυνος επεξεργασίας (ή Ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων ασφαλείας σχετικά με την λειτουργία και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, ο οποίος εκτός και αν δηλωθεί άλλωσπως είναι ο Ιδιοκτήτης αυτής της Ιστοσελίδας.

Αυτή η Ιστοσελίδα (ή αυτή η Εφαρμογή)

Το μέσο με το οποίο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Χρήστη συλλέγονται και επεξεργάζονται.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από αυτήν την Ιστοσελίδα όπως περιγράφεται και στους σχετικούς όρους (έαν είναι διαθέσιμοι) στην ιστοσελίδα/εφαρμογή.

Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ)

Εκτός και αν δηλωθεί άλλωσπως, όλες οι αναφορές που έγιναν σε αυτό το έγγραφο για την Ευρωπαική Ένωση συμπεριλαμβάνουν όλα τα τρέχων μέλη κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρωπαικής Οικονομικής Ζώνης.

Cookie

Τα cookies είναι ένας τύπος Ιχνηλάτη που αποτελείται από μικρό όγκο δεδομένων ο οποίος αποθυκεύεται στην φυλλομετρητή του Χρήστη.

Ιχνηλάτης

Με τον όρο ιχνηλάτης αναφέρεται οποιαδήποτε τεχνολογία - π.χ Cookies, unique identifiers, web beacons, embedded scripts, e-tags and fingerprinting - η οποία ενεργοποιεί την ιχνηλάτιση των Χρηστών, μέσω για παράδειγμα ανάγνωσης ή αποθύκευσης πληροφοριών από την συσκευή του Χρήστη.

Νομική Σημείωση

Αυτή η δήλωση ασφαλείας έχει προετοιμαστεί με βάση πρόνοιες από πολλαπλούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Αυτή η πολιτική ασφαλείας αναφέρεται αποκλειστικά για αυτήν την Ιστοσελίδα, εκτός και αν δηλωθεί άλλωσπως μέσα στο έγγραφο αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 26, 2022

Η υπηρεσία iubenda φιλοξενεί το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής στην γλώσσα αγγλικών και συλλέγει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αυστηρά αναγκαία για την παράδοση του

Ολόκληρη η Πολιτική Ασφαλείας